20 treningstrender i 2011

Det er vanskelig å spå om framtiden, men noen har likevel forsøkt å si litt om hva vi kommer til å trene i 2011. Denne listen lages hvert år, og den er basert på meningsmålinger tatt opp blant 2200 trenere og fitness-instruktører i USA. Resultatene er selvsagt noe preget av dette, men det kan jo være interessant lesing uansett. Mange treningstrender når jo faktisk Norge også.

Judo er ikke blant aktivitetene på denne topp 20-listen, men kreative trenere og utøvere kan kanskje få noen tips om hva man kan gjøre med sitt eget tilbud? Har du noen gode idéer som kan få folk til å stille opp på judotrening? Ellers er det jo rart at listen ikke nevner trenden der treningssentere blander salaktiviteter som aerobic med kampformer som boksing eller karate.

1. Godt kvalfiserte og erfarne personlige trenere
Trenden med at mosjonister oppsøker personlige trenere på treningssentre fortsetter. Selv om prisen er svært høy, ønsker folk et skreddersydd treningsopplegg. I den sammenheng vil utdanningstilbudene til denne typen trenere bli stadig vanligere.

2. Treningsopplegg for godt voksne
Det er særlig folk som nærmer seg pensjonsalderen som vil etterspørre mer tilpassede opplegg. Det er en kjøpesterk gruppe som mange gjerne vil lage opplegg til.

3. Styrketrening
Det er vel stort sett dette trening for de aller fleste fortsatt dreier seg om. Ren styrke- og utholdenhetstrening er fortsatt den viktigste treningsformen.

4. Overvektige barn
Stadig flere tilbud som skal hjelpe barn som lider av ekstrem overvekt vil dukke opp. I USA og England finnes det allerede mange slike tilbud.

5. Personlige trenere
Folk vil også i år oppsøke personlige trenere, for å få den mest effektive treningen.

6. Trening av kjernemuskulaturen (core training)
Folk blir stadig mer opptatt av å trene mage/rygg. Core training er viktig i et samfunn der stadig flere har stillesittende arbeid.

7. Trening og slanking
Sammenhengen mellom kosthold og trening blir stadig mer opplagt for folk flest. Seriøse treningsopplegg knyttet til slanking vil i stadig større grad ta hensyn til både ernæring og fysisk aktivitet.

8. Boot camp
Grunntrening etter en militær modell (eller noe som skal minne om militær trening) der man trener enkle øvelser sammen med andre – enten inne eller ute. Treningen har høy intensitet.

9. Funksjonell fitness
Funksjonell trening der man fokuserer på øvelser knyttet til balanse, fleksibilitet og dagliglivet generelt. Denne treningsformen har nær sammenheng med trening for godt voksne (punkt 2).

10. Henvisning fra lege
Stadig flere vil få tilbud om trening som en del av behandlingstilbudet sitt. I USA har enkelte leger allerede avtaler med personlige trenere om denne typen samarbeid.

11. Yoga
Yoga kan trenes både i grupper, alene, hjemme og på dedikerte kurs. Instruksjoner kommer i mange former, blant annet på nett, i bøker og på film. Yoga er en svært tilgjengelig treningsform.

12. Trening på jobb
Stadig flere arbeidsgivere ser fordelen (mindre sykefravær og større trivsel) ved å tillate de ansatte å trene i arbeidstiden, eller arbeidsgivere subsidierer hele eller deler av treningsavgiften.

13. Lønnsomhet
Det vil bli lagt større vekt på å måle effekten av ulike treningsformer. Samfunnet vil vite hvor mye helse man får for pengene.

14. Personlig trening i grupper
Personlige trenere vil begynne å lage opplegg tilpasset to eller flere personer. Dette vil gjøre det mye mer lønnsomt å jobbe som PT.

15. Spinning
Fortsatt blant de mest popuære gruppetreningsaktivitetene. Svært mange er interessert i å sykle innendørs i et stabilt miljø – uten regn og store temperatursvingninger.

16. Trening tilpasset ulike idretter
Idrettsutøvere som trener på et middels høyt nivå vil ofte ha behov for et treningsopplegg som bidrar positivt i forhold til den spesifikke idretten som for eksempel judo eller fotball.

17. Helsestimulerende belønningssystemer
Arbeidsgivere utvikler ulike belønningssystemer for å stimulere arbeidstakere til å gjøre helsefremmende og sykdomsforbyggende livsstilsendringer. Dette kan i sin tur bidra positivt til bedriftens økonomi.

18. Sykdomsforebyggende fitness
I tillegg til å behandle skader ved hjelp av trening, vil man også se mer at opplegg der man forsøker å forebygge ulike skader, slitasje og belastning (for eksempel hos eldre eller i yrkesgrupper som er særlig utsatt).

19. Stadig flere vil trene
Denne amerikanske undersøkelsen sier at det kun er 20 % av befolkningen som trener regelmessig. Sannsynligvis vil dette tallet øke.

20. Velvære-coaching
Denne trenden ser på sammenhengen mellom mentale prosesser og helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak.

Så der var alle de 20 siste og mest oppdaterte trendene. Kommentarer? Kom gjerne med innspill -enten det er på min sterkt subjektive oversettelse, eller på noen av punktene. :)

Kilde: MedicineNet.com