Kodokan Goshin Jutsu

Denne kataen ble lagd av 21 høyt graderte judoka i 1956, og den ble formelt godkjent av Kodokan i 1958. Kodokan goshin jutsu er ment som en moderne måte å trene selvforsvar på.

En av de mest innflytelsesrike trenerne som var med på å lage denne kataen het Kenji Tomiki. Tomiki hadde blitt trent av Jigoro Kano, og av den legedariske grunnleggeren av aikido Morihei Ueshiba. Flere av teknikkene Tomiki hadde lært av disse mesterne er med i denne rene selvforsvarskataen. Den har fellestrekk med kime no kata, og meningen er at disse to kataene skal utfylle hverandre.

Teknikkene

Mot ubevæpnet angrep

 • Når man holdes
  • Ryote dori
  • Hidari eri dori
  • Migi eri dori
  • Kataude dori
  • Ushiro eri dori
  • Ushiro jime
  • Kakae dori
 • Når det er en viss avstand
  • Naname uchi
  • Ago tsuki
  • Gammen tsuki
  • Mae geri
  • Yoko geri

Mot angrep med våpen

 • Mot knivangrep
  • Tsukkake
  • Choko zuki
  • Naname zuki
 • Mot angrep med stokk
  • Furiage
  • Furioroshi
  • Morote zuke
 • Mot pistol
  • Shomen zuke
  • Koshi gamae
  • Haimen zuke

Kodokan goshin jutsu på Youtube