Koshiki no kata

Koshiki no kata ble skapt for å ivareta de eldste teknikkene Jigoro Kano kjente til. Koshiki betyr gammelt rituale. Denne kataen blir ofte omtalt som den viktigste kataen til Kito Ryu. Kito Ryu la vekt på prinsippet om yin og yang, og dette reflekteres i denn kataen. Slik sett er koshiki no kata meget meningsfull.

Den er mye mer avansert enn de kataene som kun fokuserer på initiativ, dytt, trekk, hold her og så videre. I denne kataen er det rett og slett utøvernes personlighet som skal komme til uttrykk gjennom teknikkene. Teknikkene og hilsingen kan se litt underlig ut, men noe av poenget er at dette er tilpasset samuraier med rustning.

Teknikkene i koshiki no kata

 • Omote – front
  • Tai – startposisjon
  • Yume no uchi – drømmende
  • Ryokuhi – styrke unnvikelse
  • Mizu guruma – vannhjul
  • Mizu nagare – flommende vann
  • Hikiotoshi – trekkende fall
  • Ko daore – fallende gren (trestamme)
  • Uchikudaki – knusing
  • Tani otoshi – dalfall
  • Kuruma daoshi – hjulkast
  • Shikoro dori – grep i nakkeplatene (på en rustning)
  • Shikoro gaeshi – vri nakkeplatene (på en rustning)
  • Yudachi – dusjing
  • Taki otoshi – fossefall
 • Ura – rygg
  • Mi kudaki – knusing av kroppen
  • Kuruma gaeshi – hjulkast
  • Mizu iri – vann eksplosjon
  • Ryusetsu – snø i et buskas
  • Sakaotoshi – fall med hodet først
  • Yukiore – pause i snøfallet
  • Iwa nami – bølge mot steiner

Jigoro Kano så på denne kataen som en god oppsummering av flere generasjoners arbeid med kampformer i Japan. Dette var det nærmeste man kunne komme teknikkene som ble brukt i krig, skal Kano ha uttalt. Enkelte kilder hevder også at han foretrakk koshiki no kata framfor de andre kataene. Det er kanskje ikke helt troverdig, men det var i alle fall aldri noe problem å få Kano til å demostrere koshiki no kata når som helst og hvor som helst.

Kano så på denne kataen som svært realistisk med hensyn til følelser, renhet og enkelthet. Koshiki no kata er en viktig kata fordi den illustrerer de grunnleggende pinsippene i Kodokan judo på en god måte.

Det er ikke så mange som er klar over at aikido også har mange av disse teknikkene som grunnlag. Morihei Ueshiba hadde også studert prinsippene til Kito Ryu, og han inkluderte også mange av prinsippene som demonstreres i koshiki no kata i aikido.