Judoutøvere kan bruke de fysiske lovene til egen fordel. Vi kjenner Newtons lover:

 • Newtons første lov: Hvis alle kreftene som virker på en gjenstand er lik null, er gjenstanden i ro eller i bevegelse med konstant fart langs en rett linje.
 • Newtons andre lov: Når en kraft virker på et legeme vil legemet akselerere.
 • Newtons tredje lov: Når det virker en kraft på et legeme, virker det en like stor og motsatt rettet kraft fra legemet.


Her er noen tips som tar hensyn til de fysiske lovene som vi kjenner til:

 • Hvis du gjør motstand, kan en som er sterkere enn deg enklere overvinne deg.
 • Øk kraften ved å øke hastigheten. (Se Newtons 2. lov.)
 • Vær løs og ledig i kroppen inntil det eksakte øyeblikk teknikken skal utføres. Da konsentrerer du all kraft inn i selve teknikken.
 • Bruk hele kroppen når du gjør en teknikk; ikke stol på arm- og benstyrke alene. (Se Newtons 2. lov.)
 • Bruk vektstangprinsippet.
 • Hvis du går løst og ledig, vil du raskere kunne oppdage motstanderens intensjoner og initiativ slik at du kan tilpasse din egen teknikk.
 • Fokuser all kraft mot et punkt hos motstanderen, for eksempel armen til uke når du utfører te waza.
 • Hvis du går mot en som er mye sterkere enn deg, må du gi vei slik at du kan utnytte vedkommendes styrke til egen fordel.
 • Forleng veien uke går; påfør kraft i den retningen uke beveger seg med andre ord.
 • Angrip motstanderens svakeste punkt med ditt sterkeste våpen for maksimal effekt.
 • Sørg for å holde motstanderen i bevegelse.
 • Trekk når du blir dyttet; dytt når du blir trukket. Om du klarer dette har du en fantastisk god mulighet til å opprettholde initiativet i kampen.
 • Hold ditt tygdepunkt lavere enn ukes, særlig når du angriper med nage waza.
Del på FaceBookPost to MySpace!Gi Kudos til denne saken! Send til Klikkbart


Les også