Spør ikke bare om hva judo kan gjøre for deg, men tenk også på hva du kan gjøre for judo.

Judo er ikke en statisk kampform. I årenes løp har nye teknikker kommet til, teknikker har blitt fjernet, kampreglene har endret seg, judodrakten har fått farger, og treningsformene har forbedret seg.

I judo finner man ingen hemmelige teknikker som kun er kjent for noe få mestere. Alle teknikker er tilgjengelige for alle som ønsker å lære dem. Dette er sannsynligvis en medvirkende årsak til å judo er den klart mest populære kampformen i verden. Alle som ønsker kan bidra til å utvikle judo videre.

Prinsippet om åpenhet har vist seg å være en suksessformel for judo. Judosamfunnet har evnen til å lære av sine feil, bevare det som virker, og stadig bevege seg videre.

Bildet er selvsagt ikke entydig. Ulempen ved å være en populær kampform er at mange meninger kan være vanskelig å forene. Alle meningene kan rett og slett komme i veien for utvikling, men sett i forhold til andre tradisjonelle kampformer har utviklet seg mye.

Hvordan har du bidratt til å utvikle judo?

Jeg føler at jeg bidrar gjennom å spre det glade budskap her på JudoMania Online. Andre bidrar kanskje ved å sitte i komitéer i Norges Judoforbund, være med på å utvikle kampreglementet, komme med morsomme idéer som knøttejudo og så videre.

Hva gjør du? Hvordan bidrar du til et levende judomiljø? Er du judotrener, gjør du det bra i konkurranser? Er du en person som skaffer inntekter til klubben? Kanskje du er en foresatt som arbeider frivillig for klubben? Skriv en kommentar da vel ;-)

Del på FaceBookPost to MySpace!Gi Kudos til denne saken! Send til Klikkbart