Innlegg følgende stikkord: 'Nyheter' ↓

Nedgang for judo

Fædrelandsvennen melder at Norges Judoforbund er bekymret etter at medlemsmassen fortsetter å gå nedover. I løpet av det siste året har det blitt 181 færre registrerte judoka i Norge, og det offisielle tallet judoutøvere i Norge er nå 3159. Over halvparten av klubbene har hatt en nedgang i antall medlemmer.

IJF-kongress

IJF logo10. september 2007 avholdes den ordinære IJF-kongressen i Rio de Janeiro i Brasil. I tillegg til vanlige debatter og forslag som skal diskuteres, vil det også bli valg av generalsekretær og to andre styreverv.

Sett i lys av EJUs klager og ønsker om ekstraordninær kongress, kan dette bli et spennende møte.

EJU mot IJF

For halvannet år siden, nærmere bestemt 26. september 2005, klagde EJU IJF inn for idrettsdomstolen i Lausanne.

EJU mener at valget av IJFs president foregikk på ulovlig vis. De mener at stemmer som skulle vært forkastet ble godkjent, og de mener at resultatet av valget derfor skulle vært anullert.
Les mer →