Selvforsvar i skolen – del 3


Øvelsene på tredje økt fokuserer på koordinasjon, og mattetilvenning. Begge faktorer er viktige. Elevene får prøve seg på en ny teknikk, og vi repeterer de to teknikkene som fungerte best. I tillegg øver vi på ukemi waza – særlig ushiro ukemi.

Oppvarming

  • Koordinering: leddruller i alle retninger
  • Løpe over salen i alle retninger og på alle fire

Hoveddel

  • Selvforsvarsøvelse: repetisjon av grep i hår og grep i arm
  • Løfterandori: bytt partner 3 ganger
  • Ukemi waza

Avslutning

  • Reaksjonstrening: A og B (Snipp og Snapp)
  • Fjernstyring
  • Firedelt styrkeøvelse
  • Uttøyning

De andre kursene