Zen koan

Det er ikke uvanlig at folk som øver seg i zen buddhisme og meditasjon blir konfrontert med såkalte koan (kinesisk: gongan). Dette er korte historier om mestrene og deres samspill og samtaler med deres elever. Koan-uttrykk har gjort mange folk i Vesten nysgjerrige på zen fordi mange av dem framstilles som umulige gåter. Et av de mest vanlige utsagnene er: “Hva er lyden av en hånd som klapper?”

Hensikten med slik uttrykk var å oppdage ens eget iboende sinn fordi den logiske og konvensjonelle tenkningen ikke kan gi svar på gåtene.

Det finnes flere hundre slike koan-utsagn, og tanken er at studenten skal demonstrere et egnet svar overfor zen-mesteren i en privattime. Hvis studenten har klart å løse utfordringen, blir det ofte gitt et nytt koan som vedkommende kan meditere over.

Kilde: FightingArts.com - The Lighter Side - The Zen Koan

Stikkord: , ,