JudoMania Online

informasjon om judo og selvforsvar

Giri

Skrevet av Arne Midtlund - 07.08.2007

Begrepet giri har med lojalitet, plikt og ansvar å gjøre. Forpliktelse kan være et dekkende begrep. Uttrykket brukes en del når det gjelder judo eller andre kampformer fra Japan. I den vestlige verden er ikke alltid giri like lett å forklare fordi man må fjerne seg fra en individualistisk tankegang der enhver er sin egen lykkes smed.

De retoriske spørsmålene man gjerne stiller for å forklare giri er for eksempel: Hvordan kan du betale foreldrene dine for å ha gitt deg livet? Hva er egentlig et liv verdt? Dette er selvsagt umulige spørsmål å svare på. Man kan ikke si at et liv er verdt for eksempel en million kroner. Hvordan vil du ha det – i kontanter eller tar du kort?

Hvis man erkjenner at man er født med en gjeld som bør betales tilbake, så kan man tenke på hvordan man best kan gjøre det – uten å bruke penger. Man kan for eksempel vise foreldrene sine respekt. Mn kan oppføre seg slik at familiens gode navn og rykte om mulig får et enda bedre omdømme. (Det blir litt som vikingenes idé om at ettermælet til en person er det eneste som huskes etter man er død, og derfor er det viktig at man oppfører seg på en ærefull måte.)

I Japan mener mange at det samme gjelder trening i kampformer. Når du begynner på judo, så er du i ferd med å tilegne deg erfaringer som vil forandre livet ditt. Klubben du melder deg inn i blir som en familie. I judoklubben får du venner, erfaringer, lærdom og tips som du vil nyte godt av langt utover dojoens vegger. Hvordan kan du betale for dette?

Jo, du må vise klubben og trenerne og de andre utøverne respekt. Du må forsøke å opptre slik at klubben din får både ære og berømmelse. Hver gang du står overfor et valg må du tenke: Hva vil være best for klubben og treneren min?

Kilde: FightingArts

Les også dette

Del dette med andre

  • Facebook
  • Twitter
  • Tumblr
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • MySpace
  • email
  • PDF
  • RSS
Følg JudoMania Online Del dette på Facebook

Skriv en kommentar