Politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009. Idrettsstyret mener at en felles praksis i hele idretten best mulig sikrer hensynet til barna, hensynet til personvern og hensynet til organisasjonen. Du finner mye mer informasjon, veiledere, dokumenter og kontaktinfo på sidene til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

Les også dette

Del dette med andre | Skriv ut Skriv ut

4 kommentarer ↓

#1 Joakim - 09.27.08 kl. 0:17

Det er flott at dette blir innført også i norsk idrett, men samtidig veldig trist. Ikke trist fordi det blir innført, men trist fordi det er nødt å bli innført, slik at våre barn kan være trygge.

Samme er det i helsevesenet, nå tror jeg ikke du kan jobbe et eneste sted innen helsevesenet, om du har overgrepssaker på samvittigheten.

Det er trist at samfunnet har blitt slik at sånt blir en nødvendighet, for at våre barn skal være trygge.

#2 Arne Midtlund - 09.27.08 kl. 0:55

Eller så kan man tenke at samfunnet alltid har vært sånn, og at man nå endelig tar noen grep for å gjøre situasjonen bedre for barna.

Jeg er uansett enig med deg i at det er trist at samfunnet faktisk er slik at dette er nødvendig.

#3 Horangi - 09.28.08 kl. 21:41

Må si at jeg også støtter dette tiltaket, men samtidig er det viktig å huske på at en politiattest ikke kan være noe hvileskjær på noen måte.

Det verdiarbeidet som gjøres i klubbene og samfunnet forøvrig er vel så viktig.

#4 Arne Midtlund - 10.02.08 kl. 23:47

Enig med deg! Politiattest er på ingen måte en forsikring om at nå er alt bra, og holdningsarbeid må man drive med hver dag på hver eneste samfunnsarena. :)

Skriv en kommentar