Brasiliansk jujutsu

Brasiliansk jujutsu (BJJ eller Brasiliansk jiu jitsu) er en kampform som legger svært stor vekt på bakkekamp, og der leddlåser og kvelinger er en viktig del av det som må til for å vinne over motstanderen.

BJJ kan trenes på mange ulike måter, enten som selvforsvar, konkurranseidrett eller som en del av såkalt MMA (mixed martial arts). Sparring og konkurranse vektlegges i de fleste BJJ-klubber.

Historikk

Mitsuyo Maeda ble sendt til Vesten av selveste Jigoro Kano for å spre det glade budskap om judo. Han flyttet etter hvert til Brasil der en forretningsmann ved navn Gastéo Gracie hjalp ham med å etablere seg. Dette var omtrent i 1910.

Som takk for hjelpen lærte Maeda bort judo til Gaste´os sønn, Carlos Gracie, som igjen lærte opp brødrene sine. En av brødrene het Hélio Gracie. Helio blir av mange regnet for å være kampformens største mester (selv om han ikke har overveldende gode resultater å vise til.) Da er nok sønnene hans bedre kjent i BJJ-miljøet: Rickson Gracie, Royler Gracie, Royce Gracie og Rorion Gracie.

Den formen for judo som Maeda lærte bort kalte han for jujutsu. Det er uklart hvorfor han gjorde dette, men resultatet var i alle fall at den formen for judo/jujutsu som Gracia-familien utviklet skulle bli kalt brasiliansk jujutsu.

Gracie-familien har fortsatt å utvikle kampformen, og medlemmer av familien har ofte deltatt i konkurranser der man kjemper mot utøvere fra ulike kampformer.

Teknikkene

Teknikkene i BJJ er stort sett like dem man finner i judo og jujutsu. Men BJJ inneholder så å si ikke kast i tradisjonell judoforstand, men i stedet er det er et høyt antall teknikkker som kalles nedtagninger som har til hensikt å få motstanderen ned på bakken. Disse teknikkene kan for eksempel minne om varianter av morote gari.

På bakken har en BJJ-utøver mange gode strategier. Noe av tankegangen er at fordelen ved å være stor ligger i rekkevidde, slag og spark. Denne fordelen minsker betraktelig med en gang man havner på bakken. Når man først er nede på bakken er det viktig med posisjonering.

Ellers kan man godt kjenne seg igjen i treningsmetodene i judo - i alle fall når det gjelder randori og styrke- og utholdenhetsfokusert trening.

Kilder: Wikipedia, Jørn Arild Hennum), Christian O, Gracie Jiu-Jitsu Academy, Kampforum

Les også dette

0 kommentarer ↓

Ingen kommentarer hittil... Bli den aller første som kommenterer dette ved å fylle ut skjemaet nedenfor.

Skriv en kommentar