IJF-logo10. september 2007 avholdes den ordinære IJF-kongressen i Rio de Janeiro i Brasil. I tillegg til vanlige debatter og forslag som skal diskuteres, vil det også bli valg av generalsekretær og to andre styreverv.

Sett i lys av EJUs klager og ønsker om ekstraordninær kongress, kan dette bli et spennende møte.


Les også