For halvannet år siden, nærmere bestemt 26. september 2005, klagde EJU IJF inn for idrettsdomstolen i Lausanne.

EJU mener at valget av IJFs president foregikk på ulovlig vis. De mener at stemmer som skulle vært forkastet ble godkjent, og de mener at resultatet av valget derfor skulle vært anullert.

Foreløpig er ikke saken blitt behandlet av domsstolen, og IJF mener at saken er frembragt for feil domsstol. EJU mener på sin side at de har tolket reglene riktig, og at riktig myndighet er kontaktet.

EJU reagerer på at IJFs advokater ikke følger IJFs egne retningslinjer og lover når det gjelder hvor man skal henvende seg dersom man ikke oppnår enighet i slike saker. IJF mener at man skal bruke irsk rettsvesen i denne saken.

Siden saken ble tatt opp for første gang av EJU har presidenten i IJF vært i hardt vær for sin pengebruk, og EJU mener IJF styres uten mål og mening.

EJU ønsker nå en ekstraordinær IJF-kongress for å få et nytt presidentvalg, og de oppfordrer alle forbund under IJF om å støtte opp om dette.

Les mer på EJUs nettsider.


Les også