#

JudoMania Online

informasjon om judo og selvforsvar

Arkiv for 10.2003

Troll og stein

Skrevet at Arne Midtlund - 18.10.2003

Det er selvsagt viktig at en judoutøver ikke er redd for kroppskontakt, og at vedkommende har evnen til å samarbeide med andre. I tilleg kan denne øvelsen varieres slik at den blir svært judorelevant.

 • Nivå: alle
 • Alder: over 8 år
 • Antall: minst 6 (helst 10 –>)
 • Utstyr: -

Beskrivelse

Denne leken egner seg både ute og inne. 1-3 av utøverne er troll. Disse blir merket slik at alle vet hvem som er troll. (Man kan la være å skille de fra de andre for å øke vanskelighetsgraden.)

De utøverne som berøres av trollet, blir til stein og må sette seg på huk. De kan befris av noen som ikke er tatt på. Trollene forsøker å gjøre alle om til steiner, mens de andre motarbeider dette ved å befri så mange som mulig.

Varianter

I stedet for å sette seg på huk, må de som blir tatt utføre en fallteknikk og deretter bli liggende. Trollene mÃ¥ klare å rive en utøver ned i bakken før vedkommende blir til stein. For å befri en utøver må man kaste vedkommende. Her er det bare å bruke fantasien. Pass bare på at utfordringene ikke blir for store, slik at intensiteten går ned.

Veggball

Skrevet at Arne Midtlund - 18.10.2003

Dette er et veldig intensivt ballspill – i alle fall hvis man er få utøvere. Treneren bør tilpasse dette i forhold til lokalene man trener i. Beskrivelsen nedenfor er lagd med en vanlig gymsal i tankene.

 • Nivå: alle
 • Alder: over 12 år
 • Antall: minst 2 (helst 10 eller flere)
 • Utstyr: 1 ball

Beskrivelse

I denne leken bruker man 1 ball. Jeg har brukt volleyball/skumgummiball med stor suksess. Det er en fordel med litt størrelse på ballen, men man bruker selvsagt det man har. (Det er for eksempel mulig å bruke et judobelte som man har lagd en skikkelig knute av.)

Utøverne deles inn i to lag. Kortveggene i gymsalen fungerer som mål. Man bør begrense høyden på målet til for eksempel 2 meter. Hele veggens bredde er mål.

Laget får poeng dersom ballen treffer veggen til det motsatte laget – akkurat som i fotball. Utøverne har bare lov til å kaste ballen.

Den som har ballen har ikke lov til å bevege seg, men medspillerne kan løpe fritt omkring. Motspillerne skal forsøke å erobre ballen. Det er ikke lov til å være nær den som har ballen. Hvis en utøver blir angrepet, mister det aktuelle laget 1 poeng og den som ble angrepet før frikast.

Stiv heks

Skrevet at Arne Midtlund - 18.10.2003

Det er viktig at en judoutøver ikke er redd for kroppskontakt, og at vedkommende har evnen til å samarbeide med andre. I tilleg kan denne øvelsen varieres slik at den blir svært judorelevant.

 • Nivå: alle
 • Alder: over 8 år
 • Antall: minst 6 (helst 10 –>)
 • Utstyr: -

Beskrivelse

Denne leken egner seg best inne. 1-3 av utøverne er hekser (evt. trollmenn). Disse blir merket slik at alle vet hvem som er hekser. (Man kan la være å skille de fra de andre for å øke vanskelighetsgraden.)

De utøverne som berøres av heksen, blir til på mystisk vis helt stive. De står oppreist med bena litt fra hverandre. De kan befris av noen som ikke er tatt på ved at disse utøverne krabber/åler seg mellom bena på de som er tatt. Heksene forsøker å gjøre alle stive, mens de andre motarbeider dette ved å befri så mange som mulig.

Varianter

Heksene må klare å rive en utøver ned i bakken får vedkommende blir stiv. For å befri en utøver må man kaste vedkommende. Her er det bare å bruke fantasien. Pass bare på at utfordringene ikke blir for store, slik at intensiteten går ned.

Crashball

Skrevet at Arne Midtlund - 18.10.2003

Det er selvsagt viktig at en judoutøver ikke er redd for kroppskontakt, og mange øvelser på en judotrening har til hensikt å venne utøverne til nettopp dette. Dette ballspillet egner seg bra fordi man ikke må overdrive virkemidlene.

 • Nivå: alle
 • Alder: over 12 år
 • Antall: minst 6 (helst 8-10)
 • Utstyr: 1 ball

Beskrivelse

I denne leken bruker man 1 ball. Jeg har brukt medisinball med stor suksess med litt eldre utøvere – 15 år og oppover. Det er en fordel med litt størrelse og tyngde på ballen, men man bruker selvsagt det man har.

Utøverne deles inn i to lag. En matte i hver ende av dojoen brukes som mål. Denne matten skal ligge nede på gulvet.

Laget får poeng dersom en utøver klarer å legge ballen på den matten som er mål. For at målet skal godkjennes må utøveren legge ballen på matten, eventuelt kaste seg ned på matten med ballen i hendene. Det viktigste er at utøveren har kroppskontakt med ballen hele tiden.

Den som har ballen har ikke lov til å bevege seg i rommet, men medspillerne kan løpe fritt omkring. Motspillerne skal forsøke å erobre ballen. Det er lov til å bruke makt (les: judo), men det er bare 1 motstander som har lov til å forsøke seg hver gang. Hvis en utøver blir angrepet av 2 motspillere, mister det aktuelle laget 1 poeng og den som ble angrepet får frikast.

Det laget som forsvarer målet har lov til å dekke matten med kroppen, lage forsvarsmur, eller bruke andre lure knep. Angripende lag har lov til å rydde vekk eventuelle forsvarsspillere.

Finsk stikkball

Skrevet at Arne Midtlund - 18.10.2003

Dette ballspillet er veldig intensivt, og her lurer farene bokstavlig talt overalt. Man kan lage mange varianter av spillet dersom det er ønskelig.

 • Nivå: alle
 • Alder: over 10 år
 • Antall: minst 4 (helst mellom 6 og 15)
 • Utstyr: 1 ball (eller flere baller)

Beskrivelse

I denne leken bruker man som oftest 1 ball. Dersom utøverne er dyktige/modne, kan man bruke mange baller for å øke vanskelighetsgraden. Jeg har brukt volleyball/skumgummiball med stor suksess. Det er fint hvis det er en viss størrelse på ballen, men man bruker selvsagt det man har. (Det er for eksempel mulig å bruke et judobelte som man har lagd en skikkelig knute av.)

Utøverne kan bevege seg fritt rundt innenfor et avgrenset område – for eksempel mattearealet. Den som har ballen har ikke lov til å bevege seg. De andre utøverne kan løpe fritt omkring. Målet er å treffe de andre med ballen. Dessuten må man sørge for ikke å bli truffet selv.

Hvis du blir truffet, må du stå inntil veggen helt til den som traff deg blir skutt av noen andre. Da er du med i spillet igjen på lik linje med de andre utøverne. Det bli ikke regnet som treff dersom ballen er i veggen eller gulvet får den treffer deg.

Tips

Det lønner seg å la de aller sterkeste utøverne kaste med begge hender eller motsatt hånd. Dessuten bør ikke treff i hodet godkjennes.

Pol (det vil si at man fanger ballen før den går i bakken) kan virke slik at den som kastet blir ute. Eks.: Ole kaster ballen mot Kari, men Kari fanger ballen før den treffer bakken. Ole må da gå ut av spillet helt til noen treffer Kari.

Varianter

Man kan spille dette som en slag fotstikkball. Da gjelder de samme reglene, men det er bare lov til å sparke ballen. Hvis man blir truffet før ballen treffer veggen eller ligger stille, så er man ute.

Man kan også lage regler om at ballen må treffe over eller under beltet, for at treffet skal være gyldig.

De ashi fotball

Skrevet at Arne Midtlund - 18.10.2003

De ashi barai er en av de aller mest grunnleggende feiingene i judo. Enkelte nybegynnere kan synes at det er vanskelig å holde foten i riktig stilling. Denne øvelsen kan være til god hjelp for disse utøverne. Øvelsen er ganske intensiv.

 • Nivå: alle
 • Alder: over 10 år
 • Antall: 2 eller flere
 • Utstyr: 1 ball (eller flere baller)

Beskrivelse

I denne leken bruker man en eller flere baller. Alle typer baller fungerer, men de bør ikke være for tunge.

Utøverne sentrer ballen til hverandre med føttene. Det er kun tillatt å passe ballen ved hjelp av en de ashi barai-bevegelse. Sjekk at utøverne ikke sparker ballen på andre måter…

Det er ikke lov til å dempe ballen. Dette punktet er meget viktig fordi det er dette som gjør øvelsen judorelevant. Utøverne må sørge for å komme seg i riktig posisjon tidsnok, og deretter er poenget å sentre ballen så nøyaktig som mulig til en annen utøver.

Varianter

Krøll sammen et lite papir, og bruk dette som ball. Dette øker vanskelighetsgraden betraktelig fordi utøverne må feie helt nede ved gulvet.

Det går an å dele utøverne inn i to lag som spiller mot hverandre. Reglene er stort sett de samme, men hvis ballen treffer veggen får det motsatte laget poeng. Man kan spille mot et mål, eller man kan forsøke å sentre et visst antall ganger. Andre varianter kan handle om hvor mye kroppskontakt som er tillatt.

Pointball

Skrevet at Arne Midtlund - 18.10.2003

Dette ballspillet krever full konsentrasjon av alle utøverne. Det er mange variasjonsmuligheter her, men den varianten jeg har beskrevet nedenfor fungerer stort sett alltid greit.

 • Nivå: alle
 • Alder: over 12 år
 • Antall: minst 9 (helst 12 eller flere)
 • Utstyr: 1 ball

Beskrivelse

I denne leken bruker man 1 ball. Jeg har brukt volleyball/skumgummiball med stor suksess. Det er fint hvis det er en viss størrelse på ballen, men man bruker selvsagt det man har. (Det er for eksempel mulig å bruke et judobelte som man har lagd en skikkelig knute av.)

Utøverne deles inn i minst tre lag med 3-5 utøvere på hvert lag. Den som har ballen har ikke lov til å bevege seg, men medspillerne kan løpe fritt omkring. Motspillerne skal forsøke å erobre ballen. Det er ikke lov til å være nær den som har ballen. Hvis en utøver blir angrepet, mister det aktuelle laget 1 poeng og den som ble angrepet får frikast.

Laget får poeng dersom alle spillerne har hatt ballen minst 1 gang uten at ballen har vært innom en motspiller. Det gjør ingenting hvis ballen treffer veggen eller gulvet. Ballen kastes til medspillerne. Utfordringen blir å holde rede på hvilke utøvere man spiller med og mot.

For å øke eller minske vanskelighetsgraden kan man dele inn utøverne etter farge på belte/drakt.

  Plugin by wpburn.com wordpress themes
  -->

  Most Commented