JudoMania Online

informasjon om judo og selvforsvar

Arkiv for 08.1999

Sponsing

Skrevet at Arne Midtlund - 03.08.1999

Dette er en artikkel som Claus Beissner (IJF Media Commissioner) publiserte på nettsidene til IJF i 1999.

Til tross for alle dopingskandaler man har hatt i idretten de senere årene, er idrett generelt hovedmottaker av sponsorpenger fra næringslivet og myndighetene. Forskning utført av ISPR enterprise viser at idretten mottar omtrent 60% av sponsormidlene bedriftene deler ut hvert år. Resten av pengene går til andre kulturelle og sosiale formål.

Når bedriftene sponser idrettsutøvere eller idrettslag er de først og fremst ute etter eksponering på bildemedier – og særlig fjernsynsmediet. Selskapet er selvsagt ikke ute etter negativ fokusering, og derfor vil mange dopingdømte stå i fare for å miste sine kontrakter med store selskap – naturligvis.

ISPR enterprise fant i sin undersøkelse ut at til tross for alle skandalene man har hatt i internasjonal idrett de senere årene, hadde ikke trenden med økt interesse for sponsing av idrett snudd. Det generelle inntrykket var at pengestrømmen til toppidretten bare vil komme til å øke de neste årene. Man vil merke økningen mest blant de nye trendsportene. Dette gjør at man i judo må bestemme seg for hvilken vei man skal gå. Hvilke produkter og selskaper kan man knytte judo opp mot?

Mange som driver med judo i våre dager er både overrasket over og misunnelige på andre idretter der tilgangen på sponsormidler er langt større. Til og med arrangørene til EM, OL og VM i judo sliter med å f åsponsor til å stille opp.

Forskning som IJF har hatt tilgang til har gitt oss noen tips om hva man burde gjøre i judo. Judo bør utvikles i en retning der man fokuserer langt mer på det som er morsomt og trendy.

Da judo slo gjennom for 25 år siden fikk man mye gratis på grunn av filmer der kampsport sto sentralt. Den tiden er det slutt på. Judo er en etablert idrett i verdensmålestokk, og man må begynne å tenke nytt når det gjelder 1et i treningene for å få folk til å trene judo. Judo har i alt for stor grad blitt en konkurransesport. Det gjør at man ekskluderer mange som kunne tenke seg å drive med judo, men som ikke liker å konkurrere.

Idrett og fjernsyn

I alle idretter er man på jakt etter fjernsynstid og sponsing. Ute at begge disse faktorene er til stede kan man rett og slett ikke overleve i den tøffe konkurransen man har med andre idretter.

IOC har for lenge siden slått fast at alle idretter er likeverdige. Men til og med IOC behandler de ulike idrettene svært forskjellig. Det er faktisk slik at IOC fordeler ressurser og lignende etter tre ulike brøker, og det er vel unødvendig å si at judo havner i den dårligste gruppen.

Hva kan man så fastslå når det gjelder judo? Det er et faktum at judo-konkurransen ble først utsolgt under OL i Atlanta, USA i 1996. TV-dekningen var grei, men i konkurranse med andre idretter som hadde finaler samtidig tapte judo stort sett sendetid og seere.

    Plugin by wpburn.com wordpress themes
    -->

    Most Commented