Words of the Dragon

I denne boken finner man en samling av intervjuer med Bruce Lee gjort i løpet av årene mellom 1958 og 1973. Dette er altså en samling sjeldne nyhetsartikler og intervjuer med en av de mest framtredende skikkelsene i kampformer på 1900-tallet. Artiklene er ordnet i kronlogisk rekkefølge, og dette gir et fint inntrykk av hvilke ideer han holdt fast ved, og hvilke ideer som gradvis endret seg. Selv om boken burde være interessant lesning for alle judoka, er det nok en fordel å vite litt om Bruce Lee på forhånd. Ellers preges denne boken av mye tekst og lite bilder.

Forfatter/redaktør: John Little
Antall sider: 175
Forlag: Tuttle
ISBN: 97-61947