JudoMania Online

informasjon om judo og selvforsvar

Arkiv for 10.1998

Judovision 2000

Skrevet at Arne Midtlund - 28.10.1998

På IJF-kongresen 7. oktober 1997 presenterte IJF noen av sine visjoner om judoens framtid. Det ble blant annet vedtatt at “vårt mål skal være å stadig konsentrere oss om å gjøre judosporten til verdens mest populære og dynamiske kampsport når det gjelder treningen av kropp og psyke”.

IJF legger i sin visjon stor vekt på at sporten må endre seg i takt med samfunnet, men at man samtidig må bevare judoens egenart. Dessuten mener IJF at den viktigste målgruppen for det videre arbeidet er ungdom – særlig de som vil bli junior-utøvere. Ungdommen skal man forsøke å nå fram til ved hjelp av spesielle utviklingsprogrammer og aggressive reklamekampanjer.

Bakgrunnen for denne tiltakspakken er en såkalt SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Gjennom å utføre en slik analyse kom man fram til at judo har fordeler blant annet ved sin store internasjonale popularitet både på dame- og herresiden. Dessuten kombinerer idretten fysiske og åndelige faktorer på en unik måte. På den negative siden ble blant annet det kompliserte regelverket nevnt.

De viktigste områdene IJF skal forsøke å forbedre er administrasjon, økonomi, regelverk, utdanning og mediakontakt. IJF slår i sin rapport fast at judointeressen verden over er i stadig framgang – særlig etter at judo for kvinner ble en olympisk øvelse.

Sterke sider

 • I judo legger man vekt på både fysiske og mentale aspekter.
 • Judo er en innendørs idrett som man kan trene året rundt – uavhengig av klimatiske forhold.
 • Judo kan trenes av kvinner og menn i alle aldre.
 • Mange nasjoner verden over har gode judoutøvere som tar medaljer i internasjonale stevner.

Svake sider

 • Reglene i judo er ganske kompliserte. De fleste som ikke trener judo selv synes det er vanskelig å avgjøre hvem som vinner en judokamp.
 • IJF har en anstrengt økonomi blant annet fordi det er vanskelig å finne sponsorer.
 • Det er store forskjeller mellom nasjonale og kontinetale unioner i forhold til teknisk nivå.
 • Underutviklede forbund har liten sjanse til å oppnå en kompetanseheving på grunn av manglende inntekter.

Muligheter

 • Det er store muligheter for forbedring når det gjelder sponsormidler, blant annet fordi judo er en olympisk idrett.
 • Det er mange muligheter for videre vekst fordi det er en trend i dagens samfunn at folk er opptatt av helse og ådelige verdier.
 • Man kan bli mye flinkere til å promotere judostjernene slik at unge judoutøvere får forbilder og sponsorene får tydelige personligheter å forholde seg til.
 • Judo kan bli en del av utdannelsessystemet i flere nasjoner. Idretten passer inn i mange lands læreplaner.

Trusler

 • Den største faren i forhold til framtidig vekst er den begrensede mediaoppmerksomheten.
 • Dersom judo skulle bli valgt bort fra de olympiske idrettene, kan det være en katastrofe for framtidig vekst. Derfor må idretten opprettholde og/eller forbedre konkurranseaspektet ved modige endringer.
 • Nasjoner som ikke gjør det godt i internasjonale konkurranser kan miste interessen for judo.
 • Folk som ikke er vant til å se på kampsport har vanskelig for å skille judo fra andre kampformer.

Visjoner for år 2000

På bakgrunn av denne analysen, har IJF utarbeidet en målsetning for år 2000. Denne målsetningen sammenfattes i de fem punktene nedenfor. 


 • IJF ønsker å arbeide for at judo skal bli mer populært og attraktivt for publikum, media, sponsorer og ungdom.
 • IJF ønsker å arbeide for å forbedre den finanasielle situasjonen for judo generelt gjennom å skaffe sponsorer og minimere utgiftene.
 • IJF ønsker å lage enklere regler slik at kampbildet blir klarere for uerfarne tilskuere, og slik at vinnerne kommer mer tydelig fram.
 • IJF ønsker å rekruttere ungdom til judo, og samtidig legge mer til rette for at ungdom kan delta i judo-aktiviteter. Et av virkemidlene for å få dette til er reklamekampanjer.
 • IJF ønsker å opprettholde tradisjoner og åndelige sider ved judo. IJF vil legge vekt at man i judo kan trene kropp og sjel, og at ungdom kan ha mye å hente gjennom judo-aktivitet.

Strategier

IJF har også bestemt seg for å foreslå en del strategier som kan være effektive i arbeidet for å nå disse målene. De aller fleste av disse punktene er det stor enighet om i IJF.

Administrasjon

 • Kommunikasjonen mellom medlemslandene kan bli mye bedre.
 • Oppmuntre til modernisering av idretten judo.
 • Arbeide for at flere kvinner skal begynne med judo.
 • Opparbeide Judo Hall of Fame.

Sport

 • Forbedre presentasjonen av utøverne før kampene starter.
 • Introdusere et rangeringssystem i likhet med man har i idretter som tennis.
 • Legge stor vekt på arbeidet mot doping.
 • Sørge for at de kontinentale unionene kommer opp på det samme nivået når det gjelder trening, utøvelse og ekspertise.


Utdannelse

 • Utdanne trenere som kan fungere godt overfor kvinner.
 • Utdanne trenere som kan fungere godt overfor ungdom.
 • Sørge for at terminologien blir enklere/lettere å forstå.
 • Fokusere på det åndelige ved judo.

Media

 • Forbedre informajonsdelen i alle ledd av organisasjonene.
 • Øke populariteten til judo.
 • Skape “judostjerner”.
 • Arbeide for at judokokurranser sendes oftere på tv.

Dersom planleggingen ikke gir seg utslag i konkrete tiltak, vil hele dette analysearbeidet ha vært meningsløst. IJF trenger å arbeide hardt for å realisere disse planene, og de trenger all den hjelp de kan få fra alle ledd i organisasjonen. Kreativ tenkning, planlegging og samarbeid er stikkord som er viktige for at Judovision 2000 skal bli en suksess.

Om oversettelser

Skrevet at Jarne Byhre - 27.10.1998

Jarne ByhreHvorfor ble Harald Hårfagre egentlig kalt hårfagre? Vel, det er vanlig å tro at dette var fordi han hadde så langt og fagert hår. Men de som kan sin historie vet at det var ikke det lange håret som var fagert. Dette var heller bustete og dårlig stelt! Nei, det var da han klipte håret at ingen hadde sett slikt et fagert hår og derfor fikk han navnet “hårfagre”. Å vite dette forandrer ikke historien, men det kan til en viss grad forandre vårt bilde av Haralds person.
Les resten av innlegget »

Plugin by wpburn.com wordpress themes
-->

Most Commented